Michel Odent przywrócił sztukę porodu

Nie był położnikiem ani ginekologiem, tylko chirurgiem. Jednak za sprawą Francuza o nazwisku Michel Odent radykalnie zmieniło się spojrzenie naukowego oraz medycznego świata na kwestię ciąży oraz porodu. Za sprawą jego bacznej analizy naturalny poród oddala się od zbędnej medykalizacji, w którą zabrnął za sprawą świata nauki zaraz po zakończeniu II wojny światowej.

Michel Odent przyszedł na świat na niewielkiej francuskiej wsi, a kształcił się w Paryżu na Akademii Medycznej. W 1950 otrzymał dyplom chirurga ogólnego. Od 1962 pracował zaś na małym oddziale porodowym w cichym miasteczku Pithiviers pod Paryżem.

 

Michel Odent wykorzystał zdobytą na Akademii Medycznej wiedzę i doświadczenia związane z różnymi porodami, żeby dokonać rewolucji, która zmieniła nasze spojrzenie na kwestię ciąży i przyjmowania porodu.

 

Po dwudziestu latach pracy Michela Odenta, niewielkie miasto Pithiviers posiadało nowoczesną klinikę porodową, do której licznie przybywały rodzić kobiety nie tylko z całej Francji, ale też z różnych kontynentów. Na francuskiej prowincji, z dala od medialnych, narzucających ton dyskusji autorytetów medycznych Michel Odent doskonalił wraz z zespołem najdoskonalsze sposoby przyjmowania porodów.

 

Francuski chirurg zdobył jednak również uznanie autorytetów z zakresu opieki okołoporodowej z całego świata. Specjaliści medyczni z zakresu położnictwa i ginekologii nie tylko zapraszali go jako prelegenta  na sympozja, ale sami przybywali do miasteczka Pithiviers, pragnąc zrozumieć fenomen porodów, które praktykował Michel Odent.

 

Francuski chirurg wskrzesił zapomnianą sztukę akuszerstwa. W XV wieku we Francji położne z uprawnieniami do wykonywania zawodu nazywano właśnie akuszerkami od słowa accouche (rodzić). Umiejętności tych specjalistek nie tyle opierały się na wiedzy medycznej, co na zrozumieniu anatomii i psychologii kobiety oraz dziecka.

 

Sposób przeżywania porodu i towarzyszące wówczas kobiecie emocje powiązane są z osobą, która przyjmuje poród. To Michel Odent odważnie zauważył jako pierwszy, że porody przyjmowane przez samodzielne położne minimalizują liczbę interwencji medycznych.

 

Położna na sali porodowej nie pełni jedynie funkcji medycznego specjalisty, ale też fizycznej i duchowej istoty, która prowadzi ciężarną przez narodziny jej dziecka. Michel Odent uważał, że akuszerki już przed wiekami wiedziały, że świadome myślenie blokuje prymitywny, atawistyczny system, który pozwala kobiecie szybko i bezboleśnie urodzić dziecko.

 

Za bolesne porody według Michel Odent odpowiedzialna jest pewna część mózgu, a dokładnie kora mózgowa. Dzięki niej potrafimy logicznie i świadomie myśleć. Kora mózgowa umożliwia człowiekowi porozumiewanie się, liczenie i odpowiadanie na pytania. Ale taki typ myślenia utrudnia kobiecie urodzić dziecko w sposób naturalny, wręcz prymitywny i bezbolesny.

 

Michel Odent wprowadził w życie popularną obecnie i coraz częściej stosowaną ideę domowo zaaranżowanych sal porodowych. Ciąża to nie choroba, to wyjątkowy stan fizjologiczny...

 

Krytycznie wypowiadał się jednak na temat obecności ojca rodzącego się dziecka na sali porodowej. Poród w towarzystwie partnera jest nowym, ekstrawaganckim zjawiskiem w historii ludzkości i zupełnie nieznanym w królestwie zwierząt. Samice ssaków rodzą zawsze w samotności, z dala od partnera seksualnego.

 

Francuski chirurg oddał położnym przyjmowanie porodów w Pithiviers. Michel Odent głosił, że najbezpieczniejsze dla kobiety i dziecka porody to te, które przyjmuje doświadczona położna współpracująca z ciężarną kobietą na wiele tygodni przed nadejściem dziecka na świat.

 

Stworzona na długo przed porodem nić porozumienia pomiędzy przyszłą matką i położną oraz zdobyte w tym czasie zaufanie do akuszerki stanowią niezwykle ważne składowe dobrego, bezbolesnego porodu. Oczywiście, niezwykle ważna jest bogata wiedza i zdobywane doświadczenie położnej w procesie budowania wzajemnego zaufania.

 

Poszedł w swoich przemyśleniach o krok dalej i zanegował sens męskiego położnictwa oraz medykalizacji porodu, czyli gromadzonych narzędzi i urządzeń na sali porodowej. Od zaawansowanej technologii ważniejsza dla matki i dziecka może okazać się obecność profesjonalnej osoby, czyli położnej wspierającej kobietę i profesjonalnie przyjmującej poród.

 

Swoje przemyślenia i doświadczenia Francuz wykorzystał podczas pracy w zespole dającym podstawy prawnych i medyczne dla funkcjonowania instytucji domóu narodzin we Francji oraz Wielkiej Brytanii.

 

Miche Odent jest autorem opracowań o położnictwie oraz wpływie atmosfery i wydarzeń mających miejsce podczas momentu narodzin oraz wpływie zachowań kobiety w ciąży na późniejsze kształtowanie się określonej osobowości dziecka.

 

W polskich wersjach językowych ukazały się m.in. następujące prace Michela Odęta: Odrodzone narodziny. Jak powinny rodzić się dzieci (Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA) oraz Cesarskie cięcie a poród naturalny. Wątpliwości, konsekwencje, wyzwania (Preeti Agrawal).

 

 

2015-12-09