Kobieta ciężarna w świecie koronawirusa

W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 kobiety w ciąży mogą odczuwać wzmożony niepokój o zdrowie swoje i swojego dziecka. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opublikowało schemat postępowania w przypadku, gdy ciężarna z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zgłosi się na oddział ginekologiczno-położniczy, który nie jest dedykowany do leczenia osób z rozpoznaniem tej infekcji.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę układu oddechowego o nazwie COVID-19. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a najbardziej narażone na zachorowanie są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz chorobami przewlekłymi [1].


Przyszła mama, u której pojawiła się wysoka gorączka (powyżej 38 o C), kaszel, duszności, bóle mięśniowe, ogólne osłabienie lub miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, powinna się zgłosić na „kryzysową” izbę przyjęć ginekologiczno-położniczą. Opiekująca się ciężarną położna oraz lekarz powinni być wyposażeni w maseczki oraz rękawiczki.


W przypadku prawidłowego stanu płodu i ciąży oraz małego podejrzenia infekcją COVID-19 nie ma konieczności hospitalizacji i ciężarna może spokojnie wrócić do domu, natomiast duże podejrzenie infekcji kwalifikuje pacjentkę do skierowania do wyznaczonego szpitala zakaźnego.

 

Gdy stan położniczy jest podejrzany lub nieprawidłowy, szpital powinien postępować zgodnie z wytycznymi z poniższego schematu PTGiP [2].

 


Ze względu na znaczące zmiany, które zachodzą w ich organizmie w czasie ciąży, kobiety powinny w tym okresie wyjątkowo dbać o siebie i swoje dziecko. Należy pamiętać o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem lub dezynfekować środkami na bazie alkoholu. Ważne jest też unikanie osób z podejrzeniem zakażenia oraz nieprzebywanie w miejscach publicznych i zachowanie bezpiecznego odstępu od osób, które kaszlą lub kichają. W miarę możliwości najlepiej pozostać w domu, unikając stresu, dbając o odpoczynek i odpowiednią dietę.

 

[1] https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
[2] https://www.ptgin.pl/stanowisko-ptgip-odnosnie-postepowania-w-typowych-ddzialach-ginekologiczno-polozniczych-w-aktualnej

 

 

2020-03-24