II Sądecka Konferencja Laktacyjna w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku

II Sądecka Konferencja Laktacyjna w Nowym Sączu o nazwie "Karmienie piersią XXI wieku" odbędzie się 1 września 2018 w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 2. Organizatorzy zapraszają na konferencję położne, lekarzy i pielęgniarki.

Skąd idea konferencji? W ostatnich latach pojawiło się wiele prac naukowych na temat karmienia piersią. Odkrywane są coraz nowsze, zdrowotne właściwości mleka kobiecego. Brakuje jednak szkoleń dla profesjonalistów, szkoleń zapewniającym specjalistom opieko okołoporodowej możliwość poszerzenia wiedzy na temat szeroko pojmowanego karmienia piersią.

 

Po sukcesie ubiegłorocznej Konferencji jej organizatorki postanowiły kontynuować obrany kierunek. Dlatego II Sądecka Konferencja Laktacyjna w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku została przygotowana dla osób zawodowo stykających się z matką karmiącą. Organizatorzy spotkania gorąco zapraszają do udziału zarówno lekarzy, położne jak i pielęgniarki.

 

W trakcie konferencji odbywać się będą warsztaty na fantomach o tematyce resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków i niemowląt oraz poród uliczny.

 

Udział w  II Sądeckiej Konferencji Laktacyjnej w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku jest bezpłatny.

 

Miejsce wydarzenia: II Sądecka Konferencja Laktacyjna w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku odbędzie się w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2. Termin wydarzenia: 1 września 2018.

 

Program II Sądeckiej Konferencji Laktacyjnej w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku:

 • godz. 8.00 Rejestracja uczestników
 • godz. 8.45 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
 • godz. 9.00 Polski Bank Komórek Macierzystych
 • godz. 9.30 Leki, a laktacja - najczęstsze mity, mgr farm. Marcin Korczyk
 • godz. 10.00 Ocena aktu karmienia - nowe narzędzie pracy CDL, IBCLC – położna mgr Maria Kaleta
 • godz.10.40 Suplementacja matki karmiącej, mgr farm. Marcin Korczyk
 • godz. 11.10 Przerwa kawowa
 • godz. 11.30 LGG jako modyfikacja mikrobioty u noworodków, Bayer, Szymon Drygala
 • godz. 12.10 Resustytacja krążeniowo – oddechowa noworodków i niemowląt – najnowsze wytyczne – Wydział Zdrowia PWSZ
 • godz. 12.40 Profesjonalne wsparcie w karmieniu piersią - Philips Avent
 • godz. 13.00 Dicoflor Bepanthen
 • godz. 13.30 Lunch
 • godz. 14.00 Wsparcie położnej w trakcie karmienia - suplementacja oparta na faktach – Femaltiker
 • godz. 14.30 Przypadek kliniczny z praktyki konsultanta laktacyjnego CDL, IBCLC – położna mgr Maria Kaleta
 • godz. 14.50 Wsparcie psychiczne jako kluczowy element pracy profesjonalistów z kobietą w kryzysie laktacyjnym, psycholog, psychoterapeuta Helena Kotula -Tracz
 • godz. 15.20 Mleko na miarę XXI wieku - najnowsze odkrycia, lek. ginekolog Alicja Szatanik
 • godz. 15.40 Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród
 • godz. 15.45 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Organizatorzy II Sądeckiej Konferencji Laktacyjnej w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku:

mgr Ewa Kamińska - położna rodzinna, specjalistka pielęgniarstwa położniczego, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego, certyfikowany doradca laktacyjny.


mgr Małgorzata Korona - położna rodzinna, specjalistka pielęgniarstwa położniczego, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego, certyfikowany doradca laktacyjny.


lek. Alicja Szatanik - lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa, certyfikowany doradca laktacyjny.


Wydział Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

 

 

Rejestracja uczestników II Sądeckiej Konferencji Laktacyjnej w Nowym Sączu - Karmienie piersią XXI wieku odbywa się drogą e-mail: konferencjanowysacz@wp.pl

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

2018-07-25