Ina May Gaskin. Położna z The Farm Midwifery Center

Nazywana jest Duchową Położną. Jednak jej działania były bardzo realne i zaowocowały powstaniem i działalnością legendarnego obecnie miejsca porodów naturalnych na Farmie Położnych w Tennessee (USA). Bacznie obserwowane przez świat medyczny środowisko położnych wypracowało tam swój własny pomysł na poród, który okazał się bezpieczny i przyjazny dla kobiety i jej dziecka.

Historia położnictwa, to najlepszy dowód tego, jak męski punkt widzenia zdominował na wieki w naszej kulturze nawet moment zarezerwowany dla kobiety, czyli czas porodu. Bez zrozumienia dla sfery emocjonalnej wydarzenia i dla ponoszonego przez matkę fizycznego bólu, poród sprowadzony został do roli takiego samego zabiegu, jakim jest wycięcie wyrostka. Dlatego dzisiaj bezskutecznie powtarzamy, że ciąża to nie jest choroba...

 

Ina May Gaskin wraz ze swoim mężem i grupą przyjaciół obojga płci stworzyła pod koniec lat 60 XX wieku miejsce niezwykłe, które uważa się za jeden z wzorcowych domów narodzin, tak popularnych od kilku lat w Polsce. Ina May Gaskin przez ponad czterdzieści lat organizowała i prowadziła The Farm Midwifery Center w Tennessee (USA).

 

Początki nie były łatwe. Stworzone przez innowatorów położnictwa The Farm Midwifery Center oddalone było od placówek służby zdrowia, poza tym Ina May Gaskin od samego początku kładła ogromny nacisk na duchowy wymiar momentu narodzin. Chociaż duchowość wiązana była ściśle przez nią w symbolice z religią chrześcijańską, to jednak inicjatywa sprawiała wrażenie dziwacznej sekty, a nie doskonałego pomysłu na poród, który zmienił podejście do współczesnego położnictwa.

 

Według informacji propagowanych przez The Farm Midwifery Center, położna Ina May Gaskin przyjęła ponad 2000 porodów. Swoje doświadczenia poszerzała o wiedzę naturalnych porodów odbieranych przez akuszerki obu Ameryk. Pod wpływem doświadczeń położnych w Brazylii i Gwatemali wprowadziła podczas porodu tzw. The Gaskin Maneuver, znany też jako ułożenie ciała kobiety all fours.

 

Efektywność i niezwykła atmosfera porodów w The Farm Midwifery Center spopularyzowały to miejsce nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Ina May Gaskin jest więc od lat 80 XX wieku po dziś dzień zapraszana na najróżniejsze sympozja, wykłady i spotkania środowisk położniczych. Propaguje ideę naturalnych porodów oraz instytucji niezależnej położnej.

 

Ina May Gaskin jest też autorką kilku książek poświęconych sztuce położniczej, kobiecości i ciąży. W 2012 ujrzał światło dzienne film dokumentalny Birth Story: Ina May Gaskin and the Farm Midwives w reżyserii Sary Lamm i Mary Wigmore, będący udaną próbą opowiedzenia historii niezwykłej farmy narodzin w Tennessee.

 

 

2016-10-19