Zbyt mały przyrost masy ciała noworodka i niemowlęcia

Nie bez kozery twierdzi się, że dla malucha najważniejsze są pierwsze miesiące życia. Wtedy to organizm dziecka potrzebuje stworzenia mu jak najlepszych warunków szczególnie do rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. W tym celu należy przede wszystkim odpowiednio maluszka odżywiać. Jak rozpoznać że dziecko się najada? Po jego wadze. Ile powinno ważyć dziecko na danym etapie dorastania? Jak rozpoznać że dziecko jest niedożywione? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Noworodek oraz niemowlę powinno być regularnie badane przez lekarza, położną lub pielęgniarkę, zarówno podczas pobytu w szpitalu po porodzie, jak i po wypisaniu do domu podczas wizyt patronażowych lub wizyty w przychodni.

 

Pierwsze symptomy niedożywienia powinny być jednak zauważone przez rodziców. Należą do nich między innymi: osłabienie i apatyczność dziecka, rzadkie oddawanie stolca oraz najczęściej ciemnego, zgęstniałego moczu (do sześciu razy na dobę). Ze strony matki często zauważa się słaby odruch wypływu pokarmu, oraz małą liczbę karmień (mniej niż osiem na dobę).

 

Podczas pierwszych dni życia masa ciała noworodka fizjologicznie może zmniejszyć się maksymalnie o dziesięć procent, przy czym przy około siedmiu procent personel medyczny powinien przyjrzeć się karmieniu i poprawić ewentualne błędy. Wśród przyczyn zbyt dużej utraty masy ciała można także znaleźć zbyt krótkie wędzidełko u malca, rozszczep podniebienia, wcześniactwo, zaburzenia neurologiczne czy duże ilości ulewań, a także wady genetyczne dziecka.

 

Do drugiego tygodnia życia dziecka, waga powinna osiągnąć wagę urodzeniową. Po tym czasie maluch powinien zwiększać masę ciała zgodnie z danymi w siatkach centylowych, które można znaleźć w książeczce zdrowia dziecka. Położna środowiskowa powinna sprawdzać wagę dziecka podczas każdej wizyty patronażowej, a każde ważenie powinno być odnotowane w dokumentacji i książeczce.


Jeżeli u dziecka przyrost masy ciała jest niedostateczny, należy udać się do pediatry, lub najlepiej do doradcy laktacyjnego, który zdiagnozuje problem oraz zaleci odpowiednie kroki do jego rozwiązania. Osoba sprawująca opiekę nad matką i noworodkiem zapyta o potrzebne do diagnostyki rzeczy takie jak liczba karmień, ich długość, o to czy używane są kapturki, jaki jest stan zdrowia dziecka i matki. Zważy dziecko, zbada piersi matki, oraz poprosi o przystawienie noworodka/niemowlaka do piersi.

 

W zależności od źródła problemu zostaną postawione odpowiednie zalecenia. Kolejna wizyta, w zależności od stopnia niedożywienia, odbędzie się za trzy do pięciu dni w celu kontroli postępów i postanowienia dalszego postępowania. Może wskazane być dokarmianie mieszankami sztucznymi, szczególnie w przypadku, gdy matka ma niewystarczającą ilość pokarmu. Doradca laktacyjny może zalecić prowadzenie karty karmienia, która zawierać będzie czas trwania karmień, ich liczbę, ilość dokarmień odciągniętym mlekiem lub mieszanką, oraz obserwację oddawania moczu i stolca.  


Droga Mamo! Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące karmienia, niezwłocznie zgłoś je personelowi medycznemu w szpitalu, lub po wyjściu, położnej środowiskowej. W razie potrzeby udaj się do doradcy laktacyjnego. Brak upominania się o karmienie ze strony dziecka nie powinien być powodem do radości, wręcz przeciwnie. Apatyczność dziecka może świadczyć o bardzo niskim poziomie glukozy we krwi, a co za tym idzie o niedożywieniu. Zgłoś się do specjalisty. W innym przypadku maluch może być przekazany do szpitala w stanie zagrożenia życia.  

 

 

 

2018-08-28