Standardy opieki okołoporodowej

Jakie są prawa kobiety w ciąży i kobiety podczas porodu? Jakie są obowiązki państwa w zakresie ochrony zdrowia wobec przyszłej matki i jej dziecka? To wszystko - i inne kwestie dotyczące fizjologicznej ciąży i fizjologicznego porodu w Polsce - określają standardy opieki okołoporodowej.

Standard okołoporodowy to potoczna nazwa standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

 

Standardy mają formę rozporządzenia Ministra Zdrowia i określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych. Ponadto, standardy uwzględniają zasady bezpieczeństwa zdrowotnego, w ramach których opieka okołoporodwa opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności.

 

Standardy weszły w życie 8 kwietnia 2011, ale od tamtej pory są dość regularnie zmieniane. Chociaż jest to pierwszy taki dokument w Polsce, to prace nad poszczególnymi elementami trwały jeszcze w latach 90tych ubiegłego stulecia i są konsekwencją zmian dotyczących opieki okołoporodowej, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich trzydziestu lat w niemal całej Europie.

 

Ostatecznym celem nowelizowanych bezustannie standardów okołoporodowych jest poprawa jakości opieki poprzez uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowych praktyk, jak też wdrożenie zupełnie nowych procedur, czasami radykalnie zmieniających wcześniej obowiązujące metody działań na rzecz kobiety ciężarnej i dziecka.

 

Standardy wskazują, jakie są prawa kobiety w ciąży i w czasie porodu. Rozporządzenie reguluje procedury obowiązują personel medyczny sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży i porodu, połogu, oraz opieki nad noworodkiem.

 

Strona Ministerstwa Zdrowia poświęcona standardom opieki okołoporodowej wraz z aktem rozporządzenia z 20 września 2012.

 

 

2016-01-01