Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności kobiet

Wokół niepłodności narosło wiele mitów i kontrowersji. Jak się okazuje, nadal duże emocje wzbudza wśród kobiet - ale i ginekologów - naprotechnologia. Czy jest to innowacyjna metoda leczenia niepłodności, czy tylko standardowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z chwytliwą, marketingową nazwą?

Naprotechnologia, inaczej NaProTechnologia (oryginalnie Natural Procreative Technology - NaProTECHNOLOGY) jest metodą monitorującą, utrzymującą i stabilizującą prawidłowe funkcjonowanie kobiecego układu rozrodczego, w tym metodą leczenia niepłodności. Opracował ją na początku lat 90. XX wieku Thomasa W. Hilgers, a szczegółowy opis metody znajdziemy w podręczniku jego autorstwa - The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY. Naprotechnologia z założenia ma ułatwić określenie najkorzystniejszego czasu dla zapłodnienia, w ten sposób lecząc niepłodność wywołaną takimi zjawiskami, jak sfera psychologiczna funkcjonowania kobiecego organizmu. 

 

Terapia opiera się na szczegółowej diagnozie i osiągnięciach współczesnej medycyny w oparciu o naturalny cykl płodności kobiety. Zwolennicy metody Hilgersa akcentują jej skuteczność w leczeniu zaburzeń cyklu miesiączkowego, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, bólów menstruacyjnych, nawykowych poronień, przedwczesnych porodów, endometriozy, zespołu policystycznych jajników i innych problemów zdrowia kobiecego.

 

Szczegółowa terapia kobiecych problemów z zastosowaniem naprotechnologii odbywa się za pomocą drobnych zabiegów chirurgicznych, farmakologicznego stosowania środków hormonalnych i innych, wcześniej już znanych i praktykowanych metod leczenia. W opinii prof. dr hab. n. med. Jerzego Radwana nadużyciem jest nazwa naprotechnologia, bo jest to po prostu popularne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, które od lat stosują lekarze zajmujący się leczeniem niepłodności u par chcących zajść w ciążę. 

 

Co może być dla części kobiet ważne, naprotechnologia opiera się na naturalnych sposobach planowania rodziny, dopuszczonych przez Kościół katolicki, a NaProTechnology jako znak towarowy została zarejestrowana w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w USA. Metoda dedykowana jest kobietom z uleczalną niepłodnością, a nie z bezpłodnością. Przypomnijmy, że poprzez bezpłodność definiuje się nieuleczalny stan, w którym nie ma możliwości spłodzenia dziecka, a niepłodność oznacza stan, kiedy kobieta, mimo regularnych zbliżeń z częstotliwością trzech lub czterech stosunków na tydzień w okresie dwunastu miesięcy nie zachodzi w ciążę (zobacz artykuł: Czemu nie mogę zajść w ciążę?). 

 

Diagnostycznym narzędziem w ramach naprotechnologii jest regularna analiza biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym w oparciu o zmodyfikowany model Creightona (CREIGHTON MODEL FertilityCare System). Opiera się więc badanie na szczegółowej analizie m.in. śluzu szyjkowego, który modyfikuje się swoim składem podczas trwania cyklu kobiety. Miesiące badań mogą dostarczyć informacji pomocnych w precyzyjnym określaniu dni płodnych kobiety oraz wskazać ewentualne zaburzenia cyklu miesiączkowego. Kobieta w ramach modelu Creightona powinna prowadzić bardzo skrupulatną obserwację do kilku razy w ciągu dnia, która obejmuje takie kwestie, jak długość cyklu i kolejnych faz, ilość i konsystencja śluzu z szyjki macicy oraz wydzielin z pochwy, nasilenia krwawienia miesięcznego, plamień i różnych zaburzeń cyklu.

 

Naprotechnologia z założenia w całości skupia się na kobiecie, nie eliminując ewentualnych przyczyn bezpłodności, które przecież mogą charakteryzować partnera. Jednak przeglądając strony internetowe polskich klinik leczenia niepłodności w oparciu o metodę Hilgersa przekonamy się, że jest tam również oferta skierowana dla mężczyzn w celu diagnozowania i leczenia zaburzeń płodności męskiej.

 

Środowiska naukowe bardzo ostrożnie oceniają naprotechnologię, jako metodę leczenia niepłodności. Co jednak ważne, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę może okazać się że wystarczy zmiana stylu życia kobiety, żeby nastąpiło zapłodnienie. Pełnowartościowa dieta, optymalna aktywność fizyczna i zrezygnowanie z używek to również wskazania dla kobiet w ramach metody Thomasa W. Hilgersa.

 

2021-06-24