Minerwa. Kobieta mądra i piękna

Wiele lat temu prowadziłam autorskie warsztaty dla kobiet: „Minerwa - kobieta mądra i piękna”. Dotyczyły sposobów odnajdywania w sobie „kobiety” i zaznajamianie się z tym stanem świadomości, przynależnym właśnie płci pięknej.

Wraz z uczestniczkami odpowiadałyśmy na pytania: czym jest kobiecość? Jakie ma znaczenie? Jaką ma sferę działania: czyli strefę obowiązków i strefę przywilejów.


Okazywało się, że kobiety bardzo się różnią w postrzeganiu swojej kobiecości i mają kłopoty z definiowaniem owej kobiecości, przybierając niespójne role lub nakładając na siebie przyjęte kulturowo czy ustawowo obowiązki. To tworzyło ich dyskomfort w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym.


Wróćmy tymczasem do postaci Minerwy. Kim była? W mitologii rzymskiej była boginią sztuki i rzemiosła. Również patronowała literaturze i mądrości. Atrybutem Minerwy była sowa, jako symbol mądrości.


Greckim odpowiednikiem Minerwy jest Atena, która w starożytnej Grecji była również patronką artystów, literatury, mądrości oraz sprawiedliwej wojny. To ze względu na ową wojenną konotację Atena w sztuce często jest przedstawiana w zbroi. Lecz w zasadzie nie chodziło tu o bitwę jako taką, lecz o walkę o sprawiedliwe traktowanie człowieka przez człowieka, prawdę, miłość i dobro.


Minerwa odpowiadała za dobrobyt psychiczny człowieka. Dlatego w poszukiwaniu owego „psychicznego dobrobytu” należało odwoływać się do wiedzy, literatury, sztuki. Czyli do zawartych w nich mądrości. Minerwa symbolizowała poszukiwanie rozwiązań poprzez głębszy wgląd we własne wartości. Poprzez przyjrzenie się im z perspektywy pomocnej Minerwie sowy, czyli przyjęcie perspektywy z tak zwanego „lotu ptaka”.


Sowa sugerowała odwagę w podejmowaniu odpowiedzi na trudne życiowe pytania, jak również czerpanie z doświadczeń własnych i cudzych. Nocne życie sowy miało pokazywać jej dzielność. Doskonały wzrok, jaki posiada sowa w nocy jawi się jako symbol wnikliwego i dobrego spojrzenia, oglądu sytuacji nawet w warunkach całkowicie nie sprzyjających- do jakich oczywiście zalicza się noc.


Mądrość, piękno wewnętrzne, jako dążenie do realizowania wartości życiowych a jednocześnie klarowne postrzegania wszystkiego dokoła takim, jakie jest a nie takim, jakim chciałoby się to widzieć, to podstawowe przesłania, które niesie ze sobą mitologiczna Minerwa.


Cóż jeszcze pokazuje jej postać? Otóż to, że pięknem jest coś zupełnie innego, niż powierzchowność i blichtr. Pięknem nie jest to, co mówią inni, że jest piękne, tylko to, co niesie ze sobą rozwój w wartościach, służących podnoszeniu ludzi na wyższe stany współodczuwania. 

 

Jak zatem zobaczyć w sobie Minerwę? Jak utożsamić się z jej atrybutami?  Na początku można  w widocznym miejscu w domu postawić statuetkę sowy, by na co dzień przypominała nam o szerszym oglądzie całości życia i ustawicznej potrzebie samokształcenia. Nie dość, że taki gadżet może być sympatyczny i zabawny, to na dodatek niesie dobre skojarzenia i przypomina o tym, co w życiu najważniejsze.

 

2016-05-28