Doradca laktacyjny. Kim jest, gdzie go szukać - żeby nie dać się oszukać?

Pracuję jako położna rodzinna i w swojej pracy zawodowej - ku mojemu zadowoleniu - obserwuję wzrost liczby kobiet, które karmią piersią swoje dzieci przynajmniej do 6 miesiąca ich życia. Spowodowane jest to poprawą edukacji przedporodowej, opracowaniem przez MZ standardów opieki okołoporodowej, które są realizowane przynajmniej częściowo przez szpitale i chęcią samych kobiet, aby w erze żywności wysoko przetworzonej mogły zaoferować swoim nowo narodzonym dzieciom pokarm, który jest najlepiej dostosowany do ich potrzeb, najzdrowszy i najlepszy pod względem składu jakościowego, ilościowego i wartości odżywczych.

Mimo wszelkich działań Ministerstwa Zdrowia, pracowników służby zdrowia, różnych organizacji oraz fundacji czasami kobiety po wyjściu ze szpitala czują się zagubione, osamotnione i szukają wsparcia oraz porad laktacyjnych, bo każde karmienie piersią jest sprawą indywidualną i tak powinno być traktowane.

 

Niestety, wiele kobiet nie może liczyć na wsparcie swoich matek, ciotek, koleżanek, ponieważ te albo nie karmiły piersią lub karmiły przez bardzo krótki okres czasu, gdyż nie dostały takiego wsparcia, jakie oferuje się obecnie. Czasami też pojawiają się sytuacje trudne, które musza być zdiagnozowane przez specjalistę. 

 

Niestety, od dłuższego czasu obserwuję na forach internetowych, grupach wsparcia blogach, oraz na portalach internetowych bardzo niepokojącą i coraz bardziej rozpowszechniającą się praktykę... Ogłoszenia typu: porady laktacyjne, porady doradców laktacyjnych, profesjonalne porady w laktacji - udzielane przez osoby, które nie maja kwalifikacji do udzielania takich porad natomiast mają wielkie chęci, do zarobkowania na nieświadomych, zagubionych kobietach.

 

Jest to nieetyczne, niemoralne i nie powinno być zgody na oszukiwanie kobiet, które oczekują pomocy, wsparcia i nawet nie wiedzą, że są okłamywane. Dlatego w kilku słowach chciałam napisać o profesjonalnych poradach laktacyjnych i warunkach, które trzeba spełnić żeby móc je udzielać.


Profesjonalne poradnictwo laktacyjne wykracza poza ramy przewidzianej ustawą pracy lekarza, położnej, pielęgniarki czy rehabilitanta. Ci pracownicy medyczni według obowiązującej ustawy powinni udzielać porad laktacyjnych na poziomie II stopnia wiedzy o laktacji. Poradnictwo laktacyjne jest nauką interdyscyplinarną – wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin medycyny: fizjologii i endokrynologii, pediatrii i neonatologii, położnictwa, medycyny rodzinnej, farmakologii i epidemiologii, dlatego doradcą / konsultantem laktacyjnym nie mogą zostać osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.


Certyfikat oraz tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny "Problemy w laktacji", zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami Centrum Nauki o Laktacji (CNoL).

 

Są to osoby dobrze przygotowane, aby uczyć matki prawidłowego postępowania w laktacji, udzielać im pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią, nawet w najtrudniejszych problemach, stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych, czyli posiadają wiedze na poziomie III stopnia wiedzy o laktacji.


W Polsce porady laktacyjne nie są, niestety, refundowane. Wyjątek stanowią przyszpitalne poradnie laktacyjne, gdzie oprócz doradców laktacyjnych zatrudniane są często ze względu na oszczędności finansowe osoby po kursie edukator w laktacji, ale nie majace uprawnień mianowania siebie doradcą / konsultantem laktacyjnym - i nie powinny się tak nazywać.

 

Wybierając konsultanta / doradcę laktacyjnego, warto więc zwrócić uwagę na jego kwalifikacje zawodowe i certyfikat - na to, od kiedy go ma i czy certyfikat nadal jest ważny. Warto wiedzieć, że konsultanci / doradcy laktacyjni kierują się kodeksem zawodowym i etycznym opracowanym osobno dla każdego certyfikatu.

 

Według kodeksu doradca laktacyjny podczas udzielania porady powinien okazać czytelną informację z numerem i terminem ważności certyfikatu CDL. Ponieważ wiedza na temat laktacji ciągle sie zmienia i jest udoskonalana na podstawie prowadzonych badań, certyfikat CDL doradcy laktacyjnego ważny jest przez 7 lat, natomiast konsultanta 10 lat. Po tym okresie albo następuje recertyfikacja albo certyfikat traci ważność i osoby kiedyś je posiadajace są wykreślane ze spisu.


Tak więc, Drogie Mamy, zanim zdecydujecie sie na poradę laktacyjna u doradcy konsultanta wyszukanego w necie z dobrymi opiniami poleconego przez inne matki, to najlepiej najpierw sprawdźcie na stronie Centrum Nauki o Laktacji, czy polecany i reklamowany online doradca jest rzeczywiście doradcą - żeby niepotrzebnie nie tracić pieniędzy, czasu i nerwów.

 

Informacje o autorce artykułu: Elżbieta Wierzbicka, Centrum Familio

 

2016-04-05