Domy Narodzin czyli poród wychodzi ze szpitala

Przez wieki porody odbywały się w intymnej, rodzinnej atmosferze przy wsparciu najbliższych kobiet. Porody w domowych warunkach powracają do łask. Domy Narodzin są odpowiedzią na potrzeby kobiet, które marzą o intymnym porodzie bez ingerencji medycznych i szpitalnych schematów postępowania. Poród powinien przebiegać jak najbardziej naturalnie i prosto. Taki przebieg oferują Domy Narodzin, często prowadzone samodzielnie przez położne.

Jeszcze sześćdziesiąt, siedemdziesiąt lat temu niewiele kobiet rodziło w szpitalach. Na poród w szpitalu mogły sobie pozwolić tylko nieliczne bardziej zamożne kobiety. Dla większości kobiet przyjście na świat dziecka było wydarzeniem domowym w którym uczestniczyła akuszerka oraz kuzynki, siostry i inne kobiety bliskie rodzącej.

 

Nie stosowano ppodczas porodu znieczulenia zewnątrzoponowego, syntetycznej oksytocyny, nie podłączano co chwila do KTG, nie sadzano na łóżkach porodowych ani w żaden inny sposób nie przyspieszano porodu. Na czas parcia kobieta nie kładła się na plecach tylko rodziła kucając lub klęcząc, czyli przyjmując pozycje pionowe podczas których wspierała ją także grawitacja przyspieszając schodzenie dziecka w dół kanału rodnego.

 

Porody szpitalne spopularyzowały się w Europie dopiero po II wojnie światowej. Ochrona życia ludzkiego, jako ochrona dorobku i trwania cywilizacji, nabrała rangi ogromnej i raczej wcześniej nie spotykanej w historii. Kwestie ciąży i porodu powiązano z ochroną zdrowia i życia ludzkiego po części z obaw o długofalowe skutki II wojny światowej w Europie i jej wpływu na społeczeństwo.

 

Począwszy od lat 50. ubiegłego wieku zaczęły dominować porody na oddziałach szpitalnych. Panował wówczas pogląd, że jedynym bezpiecznym miejscem w którym dziecko może przyjść na świat jest blok porodowy w szpitalu. Popularyzacja porodu czy wręcz nakazowość porodu w szpitalu była wynikiem ustalonego prawa związanego z obawami o ilość poronień i śmierci noworodków oraz matek. Postępująca medykalizacja porodu wiązała się ze znacznym skróceniem optymalnego czasu w jakim dziecko powinno przyjść na świat, wynikiem czego wprowadzono liczne zabiegi kontrolujące cały proces porodu.


Po chwilowej, dość restrykcyjnej w wielu krajach promocji porodów w szpitalach nastąpił odwrót wielu środowisk medycznych w Europie od uznania ich za jedynie słuszną, bo najbezpieczniejsza formę przychodzenia dzieci na świat. Od kilku lat pod wpływem zachodnich doświadczeń coraz bardziej widoczny jest też w Polsce trend powrotu do porodów w warunkach domowych. Pomysł utworzenia placówki umożliwiającej poród w warunkach jak najbardziej sprzyjających kobiecie i dziecku znany jest w Polsce od początków lat 90. poprzedniego stulecia.

 

Nie każda kobieta o niskim ryzyku ciąży może urodzić we własnym domu, nawet jeśli o tym marzy. Domy Narodzin są więc ciekawą alternatywą dla kobiet, które chcą rodzić naturalnie, ale mają obawy dotyczące bezpieczeństwa porodu w warunkach typowo domowych. Szpital nie jest zaś jedynym miejscem w którym dziecko może przyjść na świat. Dlatego Domy Narodzin łączą ze sobą dwa odrębne światy, jakimi są szpital i dom.

 

Domy Narodzin umożliwiają prowadzenie porodu w sposób naturalny jednocześnie zapewniając warunki medycznego bezpieczeństwa. To miejsce w którym przez cały okres fizjologicznej ciąży kobieta przygotowywana jest do porodu poprzez kompetentne i indywidualne prowadzenie.


Filozofia jaka towarzyszy Domom Narodzin jest taka, że ciąża i narodziny są naturalnymi procesami w życiu kobiety. Powinno się w nie jak najmniej ingerować. Założenie jest takie, że Rodząca jest przede wszystkim Matką, a nie pacjentką, którą należy poddawać standardowym procedurom i również tak jest traktowana.

 

Poród jest etapem, z którym w przeważającej ilości przypadków organizm kobiety jest w stanie sobie poradzić bez dodatkowej ingerencji medycznej. Cala idea polega na tym, by pomóc kobiecie wsłuchać się we własne ciało i własny mechanizm porodowy. Zadaniem położnej uczestniczącej w porodzie jest wspieranie i motywowanie kobiety do zaufania własnemu ciału.

 

Opieka w Domu Narodzin powinna polegać na wsparciu przyszłych matek tak, by mogły przeżyć narodziny swojego dziecka podejmując świadome decyzje, według własnych wcześniejszych wyobrażeń. Zgodnie z wymogiem standardów opiekiokołoporodwej Domy Narodzin powinny znajdować się w pobliżu szpitali. W przypadku konieczności ingerencji medycznej dalsza część porodu prowadzona jest we współpracy z zespołem lekarskim. Do porodu w Domu Narodzin kwalifikowane są wyłącznie panie w ciąży niskiego ryzyka, zakwalifikowane przez lekarza w trakcie wizyty konsultacyjnej.


Rodziny, które pragną skorzystać z porodu odbywającego się w miejscu pozaszpitalnym mogą to zrobić decydując się na jeden z kilkunastu funkcjonujących w Polsce Domów Narodzin. Porody odbywające się w przyszpitalnych Domach Narodzin mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia odbywają się nieodpłatnie.

 

2017-04-11