Badania prenatalne i leczenie in utero

Dokładne i rzetelne badania w czasie ciąży nabierają nowego znaczenia wraz z rozwojem możliwości leczenia wielu wad rozwojowych płodu. Określa się to jako leczenie in utero – czyli terapia przed urodzeniem dziecka.

Postęp medycyny odbywa się obecnie na wielu płaszczyznach, a jedną z nich są stale zwiększające się możliwości wewnątrzmacicznej korekty wad rozwojowych płodu. Tak, niektóre z wad płodu można leczyć, na długo przed momentem przyjścia dziecka na świat.

 

Ciąża nadal wzbudza skrajne emocje. Niektóre kobiety starają się długo i bezskutecznie zajść w ciążę, inne traktują rozpoznanie ciąży jako wyrok na siebie. Zastanawiające, ze rozwój współczesnej medycyny jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania wszystkich. Zarówno zwiększają się możliwości leczenia bezpłodności, jak też pojawia się coraz więcej metod ułatwiających poronienie.

 

Współczesna diagnostyka prenatalna rozwija się równie błyskawicznie. Przyszli rodzice otrzymują obecnie komplet wielu cennych informacji na temat dziecka na wiele tygodni przed jego narodzinami. Co najważniejsze, badania w okresie ciąży nie musza być wyrokiem dotyczącym zdrowia dziecka, ale poprzez wczesne wykrycie pozwalają coraz częściej na skuteczne leczenie wielu wad rozwojowych płodu.

 

Kluczem do rozwoju leczenia in utero jest prawidłowe rozpoznanie wady. To precyzyjność badania ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji przez specjalistów medycznych i rodziców, co do dalszego postępowania z płodem. Rozwijające się możliwości wczesnego rozpoznawania wad strukturalnych umożliwiły rozwój i postęp wewnątrzmacicznej chirurgii płodu.

 

Pierwszą wewnątrzmaciczną operację płodu przeprowadził Michael Harisson w 1981. Od tamtej pory na całym świecie podejmowane są coraz częściej próby chirurgicznego leczenia w okresie życia płodowego. Polscy specjaliści również podejmują się tych odważnych działań, a pierwsze tego typu zabiegi w Polsce przeprowadzono w Klinice Położniczej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.

 

Leczenie wewnątrzmaciczne to, nie tylko ryzykowne – chociaż często skuteczne – zabiegi chirurgiczne, ale również terapia farmakologiczna. Leczenie przed urodzeniem dziecka z wadą serca, polega często na podawaniu farmaceutyków lub krwi do żyły pępkowej kobiety ciężarnej. Terapia ma za zadanie przerwania częstoskurczu u płodu.

 

Obecnie badania prenatalne nie są standardem podczas ciąży. Standardy opieki okołoporodowej zalecają je ciężarnym kobietom po 35. roku życia, kobietom w których rodzinie wystąpiły przypadki chorób genetycznych lub matkom w ciąży, których poprzednie dziecko przyszło na świat z wadą.

 

Badania prenatalne dzielimy na nieinwazyjne i inwazyjne. Nieinwazyjne badania prenatalne to między innymi test PAPP-A, który umożliwia ocenić u płodu ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau oraz USG genetyczne, które pozwala specjalistom wykryć liczne wady serca, zespół Downa i wad zbliżonych, wodogłowie, przepukliny rdzeniowe i brzuszne.

 

Inwazyjne badania prenatalne to między innymi biopsja trofoblastu, które umożliwia wykrycie wad chromosomalnych, amniopunkcja oraz kordocenteza, które umożliwiają definitywnie potwierdzić lub wykluczyć istnienie wady genetycznej wykrytej w innym badaniu prenatalnym.

 

 

2015-11-08