Poradnik poświęcony depresji poporodowej: Dziecko, matka i depresja

Na polskim rynku wydawniczym pojawił się poradnik  DZIECKO, MATKA I DEPRESJA, który opisuje wszelkie obecnie rozpoznane i doświadczane aspekty depresji poporodowej. Opracowanie jest przeznaczone dla kobiet w depresji oraz osób najbliższych kobiecie ze zdiagnozowanym zaburzeniem.

Fundacja Wemenders już od ponad jedenastu lat pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, ich bliskim, rodzinom i pracodawcom. W czerwcu 2017 Fundacja Wemenders opublikowała kolejny poradnik: DZIECKO, MATKA I DEPRESJA.

 

Poradnik jest skierowany do bliskich osób, w tym partnerów życiowych kobiet z depresją poporodową. Poradnik opracowały Joanna Kolenda oraz Manuela Serafin. Konsultantkami merytorycznymi w dziedzinie psychiatrii i prawa są przy tej publikacji są dr Maja Polikowska Herman oraz mec. Paulina Sibilska.

 

DZIECKO, MATKA I DEPRESJA to pierwszy poradnik, który obejmuje wszystkie aspekty depresji poporodowej: medyczne, psychologiczne, prawne, administracyjne, osobiste. Jego dystrybucja będzie prowadzona w klinikach położniczych, gabinetach lekarskich oraz szkołach rodzenia. Całkowity dochód ze sprzedaży poradnika zostanie przeznaczony na pomoc osobom z depresją oraz ich najbliższym.

 

Fundacja Wemenders została założona w 2006 roku. Głównym jej celem statutowym jest budowanie świadomości społecznej oraz wspieranie osób poszukujących pomocy w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób cywilizacyjnych.

 

Fundacja Wemenders prowadzi nieodpłatne formy wsparcia, edukacji i pomocy osobom potrzebującym. Aktywnie współpracuje z uczelniami, klinikami, domami pomocy społecznej oraz urzędami. Prowadzi wykłady dla studentów, nauczycieli, lekarzy pierwszego kontaktu.

 

Fundacja Wemenders uczestniczy i współtworzy akcje edukacyjne dla mieszkańców Warszawy w ramach dni zdrowia, czy senioraliów. Kolportuje ulotki edukacyjne oraz tworzy materiały informacyjne dla poszukujących pomocy.

 

Fundacja Wemenders, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS – 0000250036 / NIP – 586-216-80-13 / Regon - 220197593
e-mail: biuro@fundacjawemenders.pl

 

2017-07-17