Polska położna pracująca w Wielkiej Brytanii

Anna Jędrasiak jest położną z Polski, która wyemigrowała do Anglii w celach zarobkowych. Zachęcamy do lektury cyklu jej artykułów, w których młoda położna opisuje swoje przemyślenia i doświadczenia związane z emigracją i edukacją w Polsce.

Anna Jędrasiak urodziła się w 1987 w Kościelcu pod Częstochową. Po ukończonych studiach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Jagiellońskim wyjechała do Anglii nie widząc dla siebie perspektywy na pracę w ojczystym kraju.

 

Po roku starania się została zarejestrowana jako położna w NMC i obecnie wykonuje zawód niezależnej położnej oraz pracując jako pielęgniarka na nocnych dyżurach. W ostatnich dniach Anna rozpoczęła współpracę z jednym ze szpitali w hrabstwie Dorset.

 

W już opublikowanych do tej pory na Znanej Położnej tekstach Anna Jędrasiak opisuje, jak wyglądało podjęcie przez nią decyzji o wyjeździe do Anglii oraz komentuje wagę posiadanych umiejętności językowych w pracy zagranicą.

 

Położnym oraz pelęgniarkom planującym emigrację zarobkową do Wielkiej Brytanii szczególnie polecamy artykuł o przygodach autorki z rejestracją w NMC. Już niebawem pojawią się na Znanej Położnej kolejne napisane przez Annę artykuły.

 

Europejski popyt na usługi pielęgniarskie i położnicze powoduje, ze w Polsce gwałtownie wzrosła w ostatnich latach ilość pielęgniarek i położnych emigrujących zagranicę. Poszukują one lepszej płacy, godniejszych warunków pracy oraz większych możliwości rozwoju personalnego.

 

Tragiczne lekceważenie opieki pielęgniarskiej i położniczej w ramach systemu opieki zdrowotnej nie daje absolwentkom szkół o tym profilu zbyt dużego wyboru. Wyjazd z kraju okazuje się koniecznością, która zapewne dla nikogo z wyjeżdżających nie jest początkowo łatwą i przyjemną decyzją.

 

Posługiwanie się danymi statystycznymi na temat emigracji zarobkowej jest w naszej opinii bezosobowe i nie oddaje całego spektrum zdarzeń i zmian związanych z wyjazdami młodych ludzi w celu znalezienia godziwej pracy.

 

Dlatego chcemy prezentować na Znanej Położnej przeżycia, odczucia i spostrzeżenia polskich położnych, które rozpoczęły prace w różnych europejskich krajach. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją, Siostry. Odezwijcie się na redakcyjny e-mail: redakcja.znana.polozna@gmail.com.
 

 

2015-09-03