Nowe standardy opieki okołoporodowej w 2019

Od początku tego roku obowiązuje w Polsce nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Przekonaj się, jakie przepisy będą obecnie obowiązywać w trakcie ciąży i podczas porodu oraz na co nowego mogą liczyć tegoroczne mamy. Oto kilka ciekawych zmian!

Standardy okołoporodowe to potoczna nazwa obowiązujących, ale i nowelizowanych standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą podczas fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

 

Standardy okołoporodowe są rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Określają elementy opieki medycznej w celu uzyskanie jak najlepszego stanu zdrowia matki oraz dziecka, przy jednoczesnym ograniczeniu interwencji medycznych do niezbędnego minimum interwencji medycznych.

 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 standardy okołoporodowe podnoszą rangę zawodu położnej. W przypadku ciąży fizjologicznej opieka w sali porodowej oraz na oddziale porodowym powinna być obecnie realizowana wyłącznie przez położną.

 

Szpitale mają monitorować jakość oferty opieki okołoporodowej z wyraźnym naciskiem na ocenę satysfakcji kobiety, które będą mogły po konsultacji z personelem, poznać miejsce porodu, czy przed porodem porozmawiać z anestezjologiem.

 

Wdrożony obecnie standard opieki okołoporodowej wspiera i propaguje karmienie piersią. Mleko modyfikowane noworodki w szpitalach mogą otrzymać tylko za zgodą lekarza lub na prośbę mamy dziecka. Dzieciom, które przedwcześnie przyszły na świat lub gdy mama nie może nakarmić noworodka własnym mlekiem, zalecane jest obecnie podawanie mleka z banku mleka.

 

Poważnie podchodzi nowe rozwiązanie do wzmocnienia więzi mamy z dzieckiem w pierwszych chwilach po narodzinach. Kontakt "skóra do skóry" został więc uznany za moment niezwykle istotny.

 

Kobiety po 41. tygodniu ciąży nie będą obecnie zmuszane do hospitalizacji. Wywołanie porodu po terminie wskazuje się obecnie po zakończeniu 42. tygodnia, Kobieta nie będzie musiała przed wywołaniem porodu spędzić kilku dni w szpitalu. Podczas porodu będzie można spożyć jakiś posiłek, o ile pozwoli na to lekarz.

 

Obowiązują też obligatoryjne badania przesiewowe kobiet ciężarnych, które pomagają określić prawdopodobieństwo wystąpienia depresji ciążowej i poporodowej. Określanie ryzyka odbywa się od początku roku z zastosowaniem testu Becka, ułatwiającego ocenę stanu emocjonalnego przyszłej mamy.

 

Omówione powyżej, nowe standardy okołoporodowe teoretycznie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019.

 

 

2019-01-03