Konferencja Położne kobiet – siła w porozumieniu w Lublinie 11 kwietnia 2018

Już 11 kwietnia 2018 w Lublinie Fundacja Rodzić Po Ludzku inauguruje tegoroczny cykl bezpłatnych konferencji skierowanych do położnych. Dowiedz się więcej o tym wydarzeniu.

Fundacja Rodzić Po Ludzku zaprasza położne oraz innych profesjonalistów zajmujących się kobietami w okresie okołoporodowym na nowy cykl bezpłatnych konferencji Położne kobiet – siła w porozumieniu.

 

Podstawowym celem nowej serii konferencji Położne kobiet – siła w porozumieniu jest wzmacnianie porozumienia między położnymi i kobietami korzystającymi z ich profesjonalnej opieki.

 

Konferencja Położne kobiet – siła w porozumieniu da możliwość refleksji nad panującą obecnie sytuacją położnych pracujących w środowisku w Polsce. Będzie to okazja na wskazanie istniejących już dobrych praktyk i odpowiedzi na pytania: na ile położna POZ pracująca na kontrakcie z NFZ może być przedsiębiorcza i niezależna? Jakie działania może podjąć w swoim lokalnym środowisku? Czy to może być dla niej opłacalne? I jakie są z tego korzyści dla rodziców?

 

Start cyklu konferencji Położne kobiet – siła w porozumieniu nastąpi 11 kwietnia w Lublinie. Kolejne spotkania Fundacji Rodzić Po Ludzku z położnymi planowane są w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Cały cykl konferencji jest bezpłatny. Finansują go partnerzy i sponsorzy działań organizatora akcji.

 

Formularz rejestracyjny konferencji Położne kobiet – siła w porozumieniu dostępny jest na stronie internetowej rodzicpoludzku.pl.

 

Fundacja Rodzic Po Ludzku jest pozarządową organizacją  pożytku publicznego, która funkcjonuje na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci już od 1996. Celem tej instytucji jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich osób.

 

Misją Fundacji Rodzić Po Ludzku jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w formułowaniu potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Organizacja wnosi doświadczenia kobiet do przestrzeni publicznej, bo stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.

 

 

 

    

 

  

 

2018-02-24