1% podatku na Hospicjum Pomorze Dzieciom

Hospicjum Pomorze Dzieciom nie ma pieniędzy na kampanię reklamową 1%, dlatego mamy nadzieję, że za naszym pośrednictwem informacja o tej instytucji dotrze do osób, które zdecydują się przekazać procent podatku na rzecz śmiertelnie chorych dzieci, będących pod opieką Hospicjum. Ten 1% podatku może uratować Hospicjum Pomorze Dzieciom, które od kilkunastu miesięcy walczy o przetrwanie.

Instytucja Hospicjum Pomorze Dzieciom powstało w listopadzie 2014 z inicjatywy ludzi związanych od lat z domową pediatryczną opieką paliatywną, nieustannie wierzących w jej sens, chcących się uczyć i rozwijać, by jak najlepiej służyć maluchom. Pracownicy tej organizacji pozarządowej kierują się zasadą: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia naszych dzieci, dołóżmy życia do ich dni.

 

Do Hospicjum trafiają dzieci, dla których współczesna medycyna nie zna jeszcze ratunku. Są to wcześniaki tak maleńkie, że mieszczą się na jednej dłoni, ale też kilkuletni marzyciele o tak ogromnym harcie ducha, że każdego dnia zaskakują zespół Hospicjum swoją mądrością, świadomością i umiejętnością cieszenia się z życia mimo przeciwności. W Hospicjum Pomorze Dzieciom znajdują opiekę też nastolatkowie… którym przyszło dojrzeć dużo, dużo szybciej niż ich rówieśnikom.


Hospicjum Pomorze Dzieciom zapewnia specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną przez dwadzieścia cztery godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Pracownicy Hospicjum dojeżdżają do chorych dzieci w promieniu ponad 100 km od Gdańska. Hospicjum Pomorze Dzieciom wypożycza potrzebującym nieodpłatnie specjalistyczny sprzęt medyczny, który pozwala na bezpieczny pobyt dziecka w domu, świadczy opiekę socjalną, wspiera rodziny w okresie żałoby (zarówno poprzez indywidualny kontakt z rodzicami, jak też poprzez działania Grupy Wsparcia).

 

Miesięczny koszt kompleksowej opieki Hospicjum Pomorze Dzieciom wynosi średnio 90 000 złotych. Obecna sytuacja instytucji jest niepewna. Utrzymuje się wyłącznie dzięki darowiznom.


Jak przekazać 1% podatku na Hospicjum Pomorze Dzieciom:


W formularzu PIT wypełnij rubrykę:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Nazwa OPP: Hospicjum Pomorze Dzieciom
Numer KRS: 0000523966
W pozycji „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę stanowiącą 1% podatku.

 

Co to jest opieka paliatywna?
 

Opieka paliatywna i hospicyjna zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia WHO ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą. Dokonuje się tego poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, ocenie i metodom leczenia bólu oraz niwelowaniu innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych.
 
Celem działania Hospicjum Pomorze Dzieciom jest poprawa jakości życia dziecka i rodziny oraz ochrona dziecka przed uporczywą terapią i działaniami jatrogennymi. Nie chodzi o przedłużanie życia dziecka kosztem jego dodatkowych cierpień.


Do realizacji celów Hospicjum Pomorze Dzieciom posiada fachowy, interdyscyplinarny zespół. Są to pielęgniarka, lekarz psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, duszpasterz oraz wolontariusz. Każdy w zespole ma ogromną rolę do spełnienia i jest ważnym ogniwem w holistycznym podejściu do chorego dziecka i jego rodziny.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie pomorzedzieciom.pl.

 

2017-02-08